Økonomien for skoleområdet besluttes i Silkeborg Byråd. Børne- og Ungeudvalget indgår hvert år en ”Udvalgsaftale for bevilling 41 Skoler” med Byrådet. Udvalgsaftalen indeholder Byrådets overordnede politiske mål for budgettet, Børne- og Ungeudvalgets Mission og Vision for bevillingen samt udvalgsmålene. Desuden besluttes ofte mål på tværs af Silkeborg Kommunes områder. Udvalgsaftalen findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.