Silkeborg Kommunes har vedtaget Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Politikken formulerer det menneskesyn, som udgør fundamentet for alle medarbejdere i Silkeborg Kommune, der har et samarbejde med børn, unge og familier. Politikken er udmøntet i MindSet for inklusion (pdf).

Ansatte, som arbejder med børn og unge, er forpligtede på at samarbejde om opgaven både med egne fagkolleger og tværfagligt.

For at sikre denne tværfaglige indsats er der nedsat en Koordinationsgruppe for Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, kaldet KSBU. KSBU er sammensat af: lederen af PPR, lederen af Pædagogisk Udviklingssektion, lederen af Familiesektionen, pædagogisk leder af Dagtilbud, sektionslederen for Handicapafdelingen, lederen af Sundhedsplejen samt lederen af UU Silkeborg. Formandsfunktionen går på skift (deltagerkredsen er ikke opdateret pt.).

Koordinationsgruppen for den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (KSBU) og dens arbejde beskrevet på side 28 i Medarbejderpjecen (pdf).

Besluttet: Byrådet den 22. oktober 2007

 

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik revideres i løbet af 2018/19.

Besluttet: KSBU, foråret 2018.