Bilag 1 samler de mere overordnede styringsdokumenter vedr. skoleområdet: 1.01 Valg til skolebestyrelsen; 1.02 Dialogforum for Skoleområdets virksomhed; 1.03 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik; 1.04 Lærings- og Trivselspolitik; 1.05 Strategier og projekter på skoleområdet; 1.06 Lærings- og udviklingsmål; 1.07 Undervisningsmiljø, mobbe-klagesager, trivselsmåling og værdiregelsæt; 1.08 Bevillingsaftale og økonomi; 1.09 Kvalitetsrapport; 1.10 Principper for kvalitetsudvikling;1.11 Kommunale politikker1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling1.13 Grundlag for skoleledelse; 1.14 Arbejdstidsaftaler; 1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø; 1.16 Skolernes kommunikation og hjemmesider1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed.

Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 

Børne- og Ungeudvalget ønsker en folkeskole...

  • Med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser
  • Med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og med omverdenen
  • Med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber
  • I samspil med forældre og lokalområde

Besluttet, Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2015