Bilag 1 samler de mere overordnede styringsdokumenter vedr. skoleområdet: Valg til skolebestyrelsen; Dialogforum for Skoleområdets virksomhed; Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik; Lærings- og Trivselspolitik; Strategier og projekter på skoleområdet; Lærings- og udviklingsmål; Undervisningsmiljø, mobbe-klagesager, trivselsmåling og værdiregelsæt; Bevillingsaftale; Kvalitetsrapport; Principper for kvalitetsudvikling; Politisk/administrativ kompetencefordeling; Ledelsesgrundlag for skoleledelse; Arbejdstidsaftaler; Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø; Skolernes kommunikation og hjemmesider; Forældrerettigheder og forældretilfredshed.

Find underbilagene i menuen øverst til venstre.

Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune

Børne- og Ungeudvalget ønsker en folkeskole...

  • Med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser
  • Med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og med omverdenen
  • Med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber
  • I samspil med forældre og lokalområde

Besluttet, Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2015