Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, stk. 8 og § 50, stk. 2 samt Ungdomsskolelovens § 3 stk. 2.

Silkeborg Kommune tilbyder unge i alderen 18-22 år undervisning i udvidede modtagelsesklasser (GFU). De unge visiteres i et samarbejde mellem Videncenter for Integration og Jobcentrets Integrationsteam, som afkræves betalingen for undervisningstilbuddet. Tilbuddet gennemføres på Silkeborg Ungdomsskole, se bilag 2.07.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 19. marts 2007

English homepage for users, gfu.nu.