6.05 Tosprogede børn i førskolealderen

Om tilbud til tosprogede børn i førskolealderen

Alle tosprogede førskolebørn i 3-6 årsalderen, der er vurderet til at have et behov, indgår i særligt tilrettelagt sprogstimulering. Sprogstimuleringen foregår i barnets daginstitution – hvis barnet ikke går i daginstitution, foregår undervisningen på særlige hold.

Læs mere på Videncenter for sprog og læsnings hjemmeside