6.03 Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog

Her beskrives optagelse af tosprogede børnehaveklassebørn, optagelse af nyankomne tosprogede elever samt skoleskift for tosprogede elever

Optagelse af tosprogede børnehaveklassebørn 

Alle tosprogede førskolebørn sprogscreenes af de centralt ansatte tosprogsvejledere forud for ordinær optagelse i børnehaveklasse.

På baggrund af sprogscreeningen og i samråd med forældrene og Videncenter for sprog og læsning træffes beslutning om, hvorvidt den enkelte børnehaveklasseelev skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. § 5.

Optagelse af nyankomne tosprogede elever

Nyankomne tosprogede elever visiteres af Videncenter for sprog og læsning, som træffer beslutning om, hvorvidt eleven skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. §§ 3 og 5.

Vedr. skoleskift for tosprogede elever

Når tosprogede elever skifter skole, kan skolelederen inddrage Videncenter for sprog og læsning til en afklaring af, om der skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. § 5.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 19. marts 2007

Læs mere på Videncenter for sprog og læsnings hjemmeside