6.03 Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog

Optagelse af tosprogede børnehaveklassebørn

Alle tosprogede førskolebørn sprogscreenes af de centralt ansatte tosprogsvejledere forud for ordinær optagelse i børnehaveklasse.

På baggrund af sprogscreeningen og i samråd med forældrene og Videncenter for Integration træffes beslutning om, hvorvidt den enkelte børnehaveklasseelev skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. § 5.

Optagelse af nyankomne tosprogede elever

Nyankomne tosprogede elever visiteres af Videncenter for Integration, som træffer beslutning om, hvorvidt eleven skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. §§ 3 og 5.

Vedr. skoleskift af tosprogede elever

Når tosprogede elever skifter skole, kan skolelederen inddrage Videncenter for Integration til en afklaring af, om der skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. § 5.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 19. marts 2007
.