Bilag 6: Tosprogede elever

Bilag 6 indeholder diverse beslutninger vedr. tosprogede elevers undervisning

6.01 Tildeling af resurser

6.02 Forankrings- og udviklingsplan for tosprogede børn

6.03 Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog

6.04 Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold)

6.05 Tosprogede børn i førskolealderen

6.06 Grundskole For Unge udlændinge (GFU)

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 5 stk. 6-7 m.fl., Dagtilbudsloven § 11 samt Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053) af 29. juni 2016.

Silkeborg Kommunes har vedtaget en Integrationspolitik (se under Arbejde og ledighed), som sammen med de overordnede politikker (se bilag 1.11) formulerer det menneskesyn, der udgør fundamentet for integrationsarbejdet i skolevæsenet.

Læs mere om Videncenter for sprog og læsning.

Videncenter for sprog og læsning placeres på Sølystskolen uden tidsbegrænsning. Beslutningen har været til høring på Balleskolen (Inklusionscenter for læsning) og Sølystskolen (Videncenter for integration), idet disse to centre omfattes af beslutningen.
De to centre nedlægges med det formål at lade funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020 og Silkeborg Byråd den 27. januar 2020.

​Se de politiske beslutninger vedr. videncenter for sprog og læsning.