6.06 Grundskole For Unge udlændinge (GFU)

Unge i alderen 18-22 år tilbydes undervisning i udvidede modtagelsesklasser

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, stk. 8 og § 50, stk. 2 samt Ungdomsskolelovens § 3 stk. 2.

Silkeborg Kommune tilbyder unge i alderen 18-22 år undervisning i udvidede modtagelsesklasser (GFU).

De unge visiteres i et samarbejde mellem Videncenter for sprog og læsning og Jobcentrets Integrationsteam, som afkræves betalingen for undervisningstilbuddet. Tilbuddet gennemføres på Silkeborg Ungdomsskole.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 19. marts 2007

Læs mere på Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside vedr. GFU 

Læs mere på Videncenter for sprog og læsnings hjemmeside