6.05 Flersprogede børn i førskolealderen

Om tilbud til flersprogede børn i førskolealderen

Alle flersprogede førskolebørn i 3-6 årsalderen, der er vurderet til at have et behov, indgår i særligt tilrettelagt sprogstimulering. Sprogstimuleringen foregår i barnets daginstitution – hvis barnet ikke går i daginstitution, foregår undervisningen på særlige hold.

Læs mere på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside

Læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside under Sprog, læsning og hørelse