6.03 Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog

Her beskrives optagelse af flersprogede børnehaveklassebørn, optagelse af nyankomne flersprogede elever samt skoleskift for flersprogede elever

Optagelse af flersprogede børnehaveklassebørn 

Alle flersprogede førskolebørn sprogscreenes af de centralt ansatte sprogvejledere forud for ordinær optagelse i børnehaveklasse.

På baggrund af sprogscreeningen og i samråd med forældrene og Videncenter for Sprog og Læsning træffes beslutning om, hvorvidt den enkelte børnehaveklasseelev skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. § 5.

Optagelse af nyankomne flersprogede elever

Nyankomne flersprogede elever visiteres af Videncenter for Sprog og Læsning, som træffer beslutning om, hvorvidt eleven skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. §§ 3 og 5.

Vedr. skoleskift for flersprogede elever

Når flersprogede elever skifter skole, kan skolelederen inddrage Videncenter for Sprog og Læsning til en afklaring af, om der skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog jf. § 5.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 19. marts 2007

Læs mere på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside