6.02 Handleplan for flersprogede børn, en del af Strategi for sprog og skriftsprog

Flersprogede elever indgår i den overordnede strategi og tilhørende handleplaner for kommunens arbejde med sproglig og skriftsproglig udvikling hos alle kommunens elever.

Læs Strategi og handleplaner for sprog og skriftsprog på sprogogskriftsprogsilkeborg.dk 

Læs handleplanen for flersprogede elever, som beskriver både obligatoriske handlinger, anbefalinger til skolerne og mulig support på området.

Strategien og handleplanen afløser den tidligere ’Forankrings- og udviklingsplan for flersprogede børn’, som blev til efter et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2013-2015. De erfaringer som blev gjort og beskrevet, er der bygget videre på i den nuværende handleplan for flersprogede elever.

Læs den politiske beslutning om Vurderingspraksis for sprog og skriftsprog på dagtilbud og skole og dermed Strategi for sprog og skriftsprog 0-18 år.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. september 2022