6.02 Forankrings- og udviklingsplan for flersprogede børn

Her beskrives et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som blev gennemført i årene 2013-2015. Projektet blev udmøntet i Udviklingsplan for sprog 0-12 år.

Silkeborg Kommune og Ministeriet skal ifølge samarbejdsaftalen i fællesskab sikre, at de iværksatte indsatser forankres, bl.a. ved at udarbejde en Forankrings- og udviklingsplan for flersprogede børn i Silkeborg Kommune. Forankrings- og udviklingsplanen beskriver dels, hvordan vi vil arbejde videre efter samarbejdets ophør i forhold til videreførelse og videreudvikling af igangsatte virkningsfulde indsatser i de deltagende dagtilbud og skoler, og dels hvilke indsatser vi som kommune ønsker at sprede til alle dagtilbud og skoler i kommunen.

Udviklingsplan for sprog 0-12 år indgår i bilag 1.05, under Sprog- og læsestrategi 0-18 år.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. maj 2016