6.01 Tildeling af ressourcer

Tildelingen af ressourcer til skolerne fremgår af budgetforudsætningerne for det budgetår, som udgør første del af et skoleår.

Budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.01, 15 (Centrale puljer til løn + GFU over 18 årige + Modtagelsesklasser og modtagehold), 03.22.09 og 03.38.76 (GFU) findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.

Der findes, afhængig af Silkeborg Kommunes økonomiske situation, centrale puljer, hvorfra der fordeles midler til skolerne ud fra forskellige, fastlagte kriterier.

Tildeling af midler til supplerende undervisning i Dansk som andetsprog (DSA) til skolerne foregår sådan, at de nødvendige oplysninger trækkes i det administrative system TEA fra centralt hold. Skolerne skal sikre, at alle flersprogede elever er markeret med deres modersmål i TEA i januar, da tallene trækkes i starten af februar.

Læs mere i Silkeborg Kommunes budgetforudsætninger for det aktuelle år