Bilag 6: Flersprogede elever

Bilaget indeholder diverse beslutninger vedr. flersprogede børns/elevers modtagelse og undervisning

6.01 Tildeling af ressourcer

6.02 Handleplan for flersprogede børn, en del af Strategi for sprog og skriftsprog

6.03 Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog

6.04 Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold)

6.05 Flersprogede børn i førskolealderen

6.06 Grundskole For Unge udlændinge (GFU)

Hele det fælles bilag 6 er gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra underbilaget om flersprogede børn i førskolealderen.

Læs mere i Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed, som er placeret under Silkeborg Ungdomsskoles styrelsesvedtægt.

Generelt vedr. flersprogede elever

Silkeborg Kommunes Integrationspolitik (se under Arbejde og ledighed) formulerer det menneskesyn, der udgør fundamentet for integrationsarbejdet i skolevæsenet

Læs mere om Videncenter for Sprog og Læsning

Overordnede politiske beslutninger 

Videncenter for Sprog og Læsning placeres på Sølystskolen uden tidsbegrænsning. Beslutningen har været til høring på Balleskolen (Inklusionscenter for Læsning) og Sølystskolen (Videncenter for Integration), idet disse to centre omfattes af beslutningen.
De to centre nedlægges med det formål at lade funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for Sprog og Læsning.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. januar 2020 og Silkeborg Byråd den 27. januar 2020.