5.08 Overenskomst med dagbehandlingstilbud

Kommunen kan indgå aftaler med dagbehandlingstilbud

Silkeborg Kommune har indgået en aftale med Børne- og Familiehuset i Lemming. Børne- og Familiehuset er en socialpædagogisk virksomhed, der arbejder (behandling og undervisning) med socialt truede børn og unge med følelsesmæssige og/eller sociale problemer.

Børne- og Familiehuset i Lemming, se hjemmesiden og læs mere om tilbuddet.