5.03 Specialpædagogisk bistand i førskolealderen

PPL tilbyder specialpædagogisk bistand til 0-6 årige børn

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (BEK 999) af 15. september 2014

Der tilbydes specialpædagogisk rådgivning til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Der tilbydes endvidere specialpædagogisk bistand i form af tale-/ høreundervisning i det omfang, der er behov for det.