Tildelingen af resurser til specialundervisning og specialpædagogisk bistand fremgår af budgetforudsætningerne for det budgetår, som udgør første del af et skoleår. Budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.01 (14 Pulje til specialpædagogisk bistand), 03.22.04, 03.22.07, 03.22.08 og 03.38.76 (Specialundervisning) findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår. Se også bilag 3.01.