5.01 Tildeling af ressourcer

Politiske beslutninger vedr. tildeling af ressourcer

Tildelingen af resurser til specialundervisning og specialpædagogisk bistand fremgår af budgetforudsætningerne for det budgetår, som udgør første del af et skoleår.

Budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.01 (14 Pulje til specialpædagogisk bistand), 03.22.04, 03.22.07, 03.22.08 og 03.38.76 (Specialundervisning) findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.

Se også bilag 3.01 Tildeling af ressourcer til undervisning.

Godkendelse af tildelingsmodel til skolernes lokale, fleksible specialiserede indsatser

Godkendelse af model for tildeling af ressourcer til oprettelse, drift og udvikling af lokale, fleksible, specialiserede indsatser (LFSI) på skolerne. LFSI dækkes også af begrebet ”mellemformer” i den nationale diskurs om emnet.
Godkendt, Børne- og Ungeudvalget den 2. marts 2020