Bilag 5: Specialpædagogisk bistand , specialområdet

Bilag 5 indeholder overordnet information om specialpædagogisk bistand (undervisning på specialområdet)

5.01 Tildeling af ressourcer 

5.02 Indstilling og visitation 

5.03 Struktur for udvidet specialpædagogisk bistand 

5.04 Befordring på specialundervisningsområdet 

5.05 Specialpædagogisk bistand i førskolealderen 

5.06 Overenskomst med dagbehandlingstilbud

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, § 20, § 21 og § 44 samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 693) af 20. juni 2014

Nye procedurer pr. skoleåret 2020/21: Der følger ikke længere timer med fra centralt hold til skolen i visitationen af børn. Skolen har i stedet selv mulighed for at understøtte børn med særlige behov ved anvendelse af egne mellemformer (LFSI). Der kan visiteres til specialpædagogisk indsats på skolen eller til inklusionscentre!

Specialpædagogisk bistand/specialundervisning defineres som specialpædagogisk bistand i 9 eller flere timer om ugen. Støtte under 9 timer om ugen defineres som supplerende undervisning. Den supplerende undervisning er en del af almenskolens arbejde med at understøtte alle elevers udbytte af skolegangen. Supplerende undervisning iværksættes af skolens leder, som har den fulde kompetence til at bestemme form og omfang.

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) er en del af Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.