4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling

Læs om fleksibel feriepasning på egen SFO samt beslutninger om forældrebetaling og takster

På Silkeborg Kommunes hjemmeside findes de aktuelle oplysninger om tilmelding til SFO’en, åbningstider, pasning på lukkedage, forældrebetaling/takster, søskenderabat, økonomisk friplads samt socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Tilmelding, udmelding og modulændring sker via hjemmesiden Børnepladsen.

Fleksibel feriepasning på egen SFO

Skolebestyrelserne bemyndiges til at beslutte at varetage feriepasningen lokalt i én af de tre uger i sommerferien. Skolebestyrelsen kan således vælge at holde skolens egen SFO åbent i én af de tre uger i sommerferien (ugerne 28, 29 og 30), hvor der ellers tilbydes fælles feriepasning.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018

Se Notat om fleksibel sommerferiepasning den 13. september 2018, er pt. under revision.

Skolebestyrelsen skal hvert år drøfte, om skolen vil varetage feriepasningen i én sommerferieuge lokalt i skolens egen SFO. Skoleafdelingen og ”makker-skoler” skal have besked, hvis lokal pasning besluttes.

Opgaven fremgår af skolebestyrelsens årsplan

Beslutninger om forældrebetaling og takster

Den 2. maj 2019 vedtog folketinget en række ændringer til folkeskoleloven, som blandt andet medfører en længere åbningstid for SFO'erne. Børne- og Ungeudvalget godkender på denne baggrund en tilsvarende forhøjelse af forældrebetalingstaksten for SFO til ikrafttræden pr. 1. oktober 2019. 
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. juni 2019 

Folkeskolereformens ændrede undervisningstider giver en længere daglig undervisningstid end eleverne har i dag, og medfører dermed ændrede og kortere åbningstider i skolernes fritidstilbud. Reduktionen i fritidstilbuddenes åbningstid svarer generelt til ca. 20 %. Der fastsættes reviderede takster for skolernes fritidstilbud.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2013