4.03 Struktur for skolefritidsordningen (SFO)

Ud over en kort beskrivelse af strukturen for skolefritidsordninger i Silkeborg Kommune indeholder bilaget information om skoleleders kompetence i forbindelse med optagelse af andre end skolens egne elever i SFO. Desuden en bestemmelse om frihed i forbindelse med det årlige Gøglermarked for kommunens skolefritidsordninger.

Se bilag 2.01 Antal skoler og omfang

Fritidstilbuddet for 0.-6. årgang er samlet i en skolefritidsordning under den enkelte skoleleder (Folkeskoleloven) senest pr. 1. januar 2011. Den enkelte skole skal sikre et fritidstilbud for 0.-4. årgang og vurderer selv behov og muligheder for at sikre et tilbud til 5. og 6. årgang.

For gruppen fra 0.-3. årgang skal der tilbydes kontrolleret pasning i skolefritidsordningen. Fra 4. årgang og ældre skal der ikke tilbydes kontrolleret pasning. Lokale rammer for kontrolleret pasning præciseres, således at det for både forældre og medarbejdere er tydeligt, hvilket serviceniveau der forventes.

Den lokale skolebestyrelse fastsætter principper for indholdet af skolefritidsordningen, i medfør af § 40, stk. 4, i lov om folkeskolen.

Optagelse af elever i SFO

Skolelederen har kompetencen til at optage skolens egne børn i skolefritidsordning (SFO), dvs. ikke børn fra andre folkeskoler eller privatskoler. Alle skoler kan dog, ved ledige pladser i SFO og klub, tilbyde elever i distriktet, der undervises hjemme mulighed for en plads. Skoleleder beslutter, om der er plads, og den almindelige arbejdsgang for opskrivning og optag følges.

Hvis andre børn af særlige årsager ønskes optaget i skolens fritidsordning, skal der indhentes dispensation fra Skoleafdelingen.

Administrativ beslutning: Skolechefen, 2. september 2017, revideret 12. januar 2023

Deltagelse i Gøglermarked

En fredag hvert år i maj/juni afholder alle skolefritidsordningerne i Silkeborg Kommune et fælles Gøglermarked. De berørte folkeskoleelever har fri fra undervisning fra kl. 12.00.

Administrativ tilladelse: Skolechefen 3. maj 2016