Se bilag 2.01 Antal skoler og omfang pr august 2017.

Fritidstilbuddet for 0.-6. årgang er samlet i en skolefritidsordning under den enkelte skoleleder (Folkeskoleloven) senest pr. 1. januar 2011. Den enkelte skole skal sikre et fritidstilbud for 0.-4. årgang og vurderer selv behov og muligheder for at sikre et tilbud til 5. og 6. årgang.

For gruppen fra 0.-3. årgang skal der tilbydes kontrolleret pasning i skolefritidsordningen. Fra 4. årgang og ældre skal der ikke tilbydes kontrolleret pasning. Lokale rammer for kontrolleret pasning præciseres, således at det for både forældre og medarbejdere er tydeligt, hvilket serviceniveau der forventes.

Den lokale skolebestyrelse fastsætter principper for indholdet af skolefritidsordningen, i medfør af § 40, stk. 4, i lov om folkeskolen.

Beslutninger

Taksterne i skolernes fritidstilbud gradueres, så der betales mest i de små årgange og mindst i de større årgange. De endelige takster vil blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. maj 2010.

En fredag hvert år i maj/juni afholder alle skolefritidsordningerne i Silkeborg Kommune et fælles Gøglermarked. De berørte folkeskoleelever har fri fra undervisning fra kl. 12.00.
Administrativ tilladelse: Skolechefen 3. maj 2016.