Tildelingen af ressourcer til skolernes fritidsordninger fremgår af budgetforudsætningerne for det budgetår, som udgør første del af et skoleår.

Budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.05 vedr. konto 03.22.05 findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår. Se også bilag 3.01.