Bilag 4: Skolefritidsordning (SFO)

Bilag 4 indeholder alt, der er direkte målrettet skolens skolefritidsordning (SFO)

4.01 Mål og indhold

4.02 Tildeling af ressourcer

4.03 Struktur for skolefritidsordningen (SFO)

4.04 Retningslinjer for tilsynsforpligtelsen

4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, stk. 7 og § 40, stk. 4 samt

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger af 9. december 2020 (BEK nr. 1927).

Skolelederen har kompetencen til at optage skolens egne børn i skolefritidsordning (SFO), dvs. ikke børn fra andre folkeskoler eller privatskoler. Hvis er et barn af særlige årsager skal optages i en anden en skoles fritidsordning, skal der indhentes dispensation fra Skoleafdelingen.