Bilag 4 indeholder det, der er direkte målrettet skolens skolefritidsordning (SFO): 4.01 Mål og indhold; 4.02 Tildeling af ressourcer; 4.03 Struktur for skolefritidsordningen (SFO); 4.04 Retningslinjer for tilsynsforpligtelsen; 4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling.

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, stk. 7 og § 40, stk. 4 samt Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger af 23. juni 2014 (BEK nr. 699).

Skolelederen har kompetencen til at optage skolens egne børn i skolefritidsordning (SFO), dvs. ikke børn fra andre folkeskoler eller privatskoler. Hvis er et barn af særlige årsager skal optages i en anden en skoles fritidsordning, skal der indhentes dispensation fra Skoleafdelingen.