3.17 Nødundervisning (COVID-19)

Hermed uddelegeres beslutningskompetencen i forhold til iværksættelse af nødundervisning på skolerne, for eksempel ved hjemsendelse af klasser pga. Coronasmitte - samt øvrig politisk opmærksomhed på situationen fra marts 2020 og frem.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger, bek. nr. 1228 af 22/08/2020

Godkendelse af delegation af kompetence til iværksættelse af nødundervisning grundet Covid-19 på skoleområdet

Byrådet skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning i folkeskolerne, men kompetencen kan delegeres. På den baggrund ønskes byrådets godkendelse af, at kompetencen til iværksættelse af nødundervisning for folkeskolerne i Silkeborg Kommune delegeres til den enkelte skoleleder.
Godkendt, Silkeborg Byråd den 28. september 2020

​Delegationen fremgår ligeledes af bilag 1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling

Børne- og Ungeudvalget er på en række møder i 2020 blevet orienteret om aktuel status på (gen)åbning af skoler og dagtilbud i Silkeborg Kommune.
​Orienteret, Børne- og Ungeudvalget den 20. april, 4. maj, 13. maj 2020

Desuden er taget beslutning vedr. afvikling af nationale test for skoleåret 2019/20 og godkendelse af forældretilbagebetaling vedr. SFO og Klubtilbud i perioden 15. april til 15. maj 2020.
​Besluttet, Børne- og Ungeudvalget den 30. marts og 10. august 2020

Rapporten "God (digital) undervisning for alle. Erfaringsopsamling fra en coronatid", udarbejdet på baggrund af interviews mv. i juni 2020 og færdiggjort i september 2020 af Christina Højlund & Kirsten Osbæck Mogensen, VIA University College findes på den hjemmeside, hvor inspiration til medarbejderne om fjernundervisning er placeret.