3.17 Nødundervisning (COVID-19)

Hermed uddelegeres beslutningskompetencen i forhold til iværksættelse af nødundervisning på skolerne, for eksempel ved hjemsendelse af klasser pga. Coronasmitte

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger, bek. nr. 1228 af 22/08/2020

Godkendelse af delegation af kompetence til iværksættelse af nødundervisning grundet Covid-19 på skoleområdet

Byrådet skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning i folkeskolerne, men kompetencen kan delegeres. På den baggrund ønskes byrådets godkendelse af, at kompetencen til iværksættelse af nødundervisning for folkeskolerne i Silkeborg Kommune delegeres til den enkelte skoleleder.
Godkendt, Silkeborg Byråd den 28. september 2020

​Delegationen fremgår ligeledes af bilag 1.12 Politisk/administrativ kompetencefordeling