Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3 stk. 3.

Skolen kan tilbyde undervisning i fritiden, efter skolebestyrelsens beslutning.

Der er skoleorkestre med en fælleskommunal medfinansiering på Balleskolen, Sejs Skole og Skægkærskolen. Se Notat vedr. skoleorkestervirksomhed på Silkeborg Kommunes skoler af 14. august 2014.