Den gældende ferieplan findes på hjemmesiden under Ferier fridage og pasning.

Børne- og Ungeudvalget bemyndiger, i forlængelse af den nuværende praksis, Skolechefen til at planlægge ferieperioderne i det kommende skoleår, dog således at alle skoler som udgangspunkt har ferie på samme tid.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2013