Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Prøvebekendtgørelsen og Karakterbekendtgørelsen m.fl.

Overblik over tilrettelæggelse, forberedelse, afholdelse samt censur og evaluering på Ministeriets hjemmeside.

Silkeborg Kommune indgår hvert år en prøveaftale med Silkeborg Lærerforening om den praktiske afvikling af Folkeskolens prøver. Prøveaftalen er et bilag til "Silkeborg-aftalen" om lærernes arbejdstid, se bilag 1.14 Arbejdstidsaftaler.