Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv, Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, Bekendtgørelse om uddannelsesparathed, uddannelsesplaner og procedurer, Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse m.fl. (ses på ministeriets hjemmeside)

Silkeborg Kommunes vejledning om valg af uddannelse og erhverv er samlet i UU Silkeborg, som har vejledningsansvaret for unge fra 6. årgang i grundskolen til 25 år.

Elevernes uddannelsesparathed vurderes i et forpligtende samarbejde mellem UU Silkeborg, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.

Erhvervspraktik tilbydes elever i 9. årgang som en vejledningsaktivitet. Erhvervspraktik er et tilbud, der supplerer de øvrige vejledningsaktiviteter og skal være med til at kvalificere valget af ungdomsuddannelse for eleven. For at få tilbuddet skal en række betingelser være opfyldt.

Se nærmere på UU Silkeborgs hjemmeside.

Silkeborg Kommune har i 2018 udarbejdet en lokal læseplan for det obligatoriske emne Uddannelse og job, se på skoleudvikling.silkeborg.dk. Baggrunden er, at der i Silkeborg Kommune er en særlig opmærksomhed på at øge elevernes motivation i et livslangt læringsperspektiv og dermed kvalificere elevernes uddannelsesvalg.