3.13 Uddannelses- og erhvervsorientering

Silkeborg Kommune har udarbejdet en lokal læseplan for det obligatoriske emne Uddannelse og job

Silkeborg Kommunes vejledning om valg af uddannelse og erhverv er samlet i Ungeguiden, som har vejledningsansvaret for unge fra 6. årgang i grundskolen til 25 år.

Elevernes uddannelsesparathed vurderes i et forpligtende samarbejde mellem Ungeguiden, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.

Erhvervspraktik tilbydes elever i 9. årgang som en vejledningsaktivitet. Erhvervspraktik er et tilbud, der supplerer de øvrige vejledningsaktiviteter og skal være med til at kvalificere valget af ungdomsuddannelse for eleven. For at få tilbuddet skal en række betingelser være opfyldt.

Læs mere om Ungeguidens tilbud til unge under 18 år

Læs Bilag 2.06 Udskoling og valg af ungdomsuddannelse

Silkeborg Kommune har en særlig opmærksomhed på at øge elevernes motivation i et livslangt læringsperspektiv og dermed kvalificere elevernes uddannelsesvalg. Der er i 2018 udarbejdet en lokal læseplan for det obligatoriske emne Uddannelse og job.

Se Læseplan for det obligatoriske emne Uddannelse og job på skoleudvikling.silkeborg.dk