3.12 Lejrskoleordning

Læs om den generelle lejrskoleordning i Silkeborg Kommune, rammer og vision for Silkeborglejren Ahl Hage samt forsikringsforhold og andet praktisk på lejrskoler

Silkeborglejren Ahl Hage arbejder på opbygning af en hjemmeside, læs lidt på udoglaer.dk

Lejrskoleordning i Silkeborg Kommune

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 16 stk. 5 og 6, § 50 stk. 8 og 9.

  1. Lejrskoler, skolerejser og ekskursioner indgår i skolernes pædagogiske planlægning efter principper fastlagt af skolebestyrelserne.
  2. Skolerne kan benytte Silkeborglejren Ahl Hage, op til en uge pr. skoleår på 5. eller 6. årgang (mellemtrin). Forældrebetaling til kost opkræves i henhold til Undervisningsministeriets anbefaling.
  3. Udgifter til øvrige lejrskoler, skolerejser og ekskursioner afholdes indenfor skolernes rammebevilling til skoleudgift bortset fra eventuel forældrebetaling til forplejning og øvrige fremskaffede midler.
  4. Skolebestyrelsen fastlægger principper for eventuel fremskaffelse af øvrige økonomiske midler. Principperne skal være i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 10. august 2010.

Rammer og vision for Silkeborglejren Ahl Hage

Den selvejende institution Silkeborglejren varetager en række opgaver for Silkeborg Kommune i forbindelse med skolernes årige lejrskole på mellemtrinnet samt tre ugers feriekoloni for børn på Ahl Hage. Den gældende betalingsaftale er fra 2011, så rammer og vision for Silkeborglejrens to tilbud er drøftet udgangspunkt for arbejdet med et nyt aftalegrundlag mellem Silkeborg Kommune og den selvejende institution.

Drøftet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 28. marts 2022

Forsikringsforhold og andet praktisk på lejrskoler

Ledelser og medarbejdere kan læse om arbejdstid, forældrebetaling, rejse- og sygeforsikring samt om det praktiske vedr. Silkeborglejren Ahl Hage i Skolehåndbogen, boksen "Lejrskoler og Ahl Hage"