Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 53 og § 53, stk. 2

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget en justering af folkeskoleloven. Det betyder ændrede muligheder for at afkorte skoledagen i forhold til tidligere år. Med justeringen af folkeskoleloven er der mulighed for reduktion af den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse med op til 60 timer. Skolerne skal hvert år søge Skoleafdelingen om reduktion.

Når undervisningen nedsættes, er skolen forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen.

I Silkeborg Kommune foregår konfirmationsforberedelse på 7. årgang. Det er ikke en kommunal lovmæssig forpligtelse at sørge for transport af elever (hverken normal- eller specialklasseelever) til og fra konfirmationsforberedelse. 

Silkeborg Provsti og Silkeborg Kommune har indgået en rammeaftale om konfirmationsforberedelse jf. justering af folkeskoleloven maj, 2019. Rammeaftalen drøftes en gang årligt mellem skolechef og provst.
Underskrevet juni 2019