3.11 Konfirmationsforberedelse

Læs om placeringen af konfirmationsforberedelse på 7. årgang, om forældrenes ansvar for transport til konfirmationsforberedelse samt skolens mulighed for at afkorte skoleugen for 7. årgang

I Silkeborg Kommune foregår konfirmationsforberedelse på 7. årgang.

Det er ikke en kommunal lovmæssig forpligtelse at sørge for transport af elever (hverken normal- eller specialklasseelever) til og fra konfirmationsforberedelse. 

Konfirmationsforberedelse som en del af undervisningen

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget en justering af folkeskoleloven. Det betyder ændrede muligheder for at afkorte skoleugen i forhold til tidligere år. Med justeringen af folkeskoleloven er der mulighed for reduktion af den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse med op til 60 timer. Skolerne skal hvert år søge Skoleafdelingen om reduktion.

Når undervisningstiden nedsættes, er skolen forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen.

Silkeborg Provsti og Silkeborg Kommune indgår en rammeaftale om konfirmationsforberedelse, som årligt drøftes mellem provst og Skoleafdelingen.

Rammeaftale om konfirmationsforberedelse, underskrevet juni 2019