3.10 Svømmeundervisning, badning, sejlads og transport m.m.

Her er den politiske beslutning om svømning i Silkeborg Kommune samt link til lokale regler om svømning, badning, sejlads og transport i forbindelse med skolens virksomhed

Den obligatoriske svømmeundervisning i Silkeborg Kommune er ophørt pr. 31. juli 2011.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 10. august 2010

Læs mere om svømning som en del af færdigheds- og vidensområdet alsidig idrætsudøvelse i Fælles Mål på emu.dk

Administrativt og juridisk fastsatte regler om badning, sejlads og transport

Reglerne gælder i forbindelse med skolens virksomhed og kan findes i Skolehåndbogen

Regler for elevers badning i skoletiden

Regler for elevers sejlads i mindre både i skoletiden

Transport i skole- og SFO-tiden

Der er ikke fastsat særskilte regler for brug af trampolin i idrætsfaget, hvorfor de almindelige regler og vejledninger vedr. redskabsgymnastik følges.