3.09.01 Folkeskolens Nationale Overgangstest (FNOT)

Målet med Folkeskolens Nationale Overgangstest er, at elever, lærere og skoler henover overgangsperioden fra 2022/23 til og med 2025/26, får erfaringer med at gennemføre og følge op på lineære test i begyndelsen af skoleåret.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest)

Det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere Folkeskolens Nationale Færdighedstest. Derfor indføres Folkeskolens Nationale Overgangstest i overgangsperioden frem til og med skoleåret 2025/26. Folkeskolens Nationale Overgangstest er en lineært tilpasset udgave af de nationale test i dansk (læsning) og matematik, som gennemføres i et simpelt, midlertidigt it-system.

Folkeskolens Nationale Overgangstest vil være baseret på det faglige indhold fra de nationale test i dansk (læsning) og matematik. Folkeskolens Nationale Overgangstest placeres tidligere på skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen i resten af skoleåret.

Testene er obligatoriske at gennemføre i dansk (læsning) og matematik.

Resultater fra de nationale test offentliggøres ikke

Det følger af vejledningen om anvendelsen af de nationale test, at de konkrete resultater fra testene er fortrolige og ikke må offentliggøres. Det er således kun tilladt at offentliggøre, om kommunen eller enkelte skoler indfrier de nationale måltal. Det er også tilladt at offentliggøre, om kommunens eller enkelte skolers resultater er blevet bedre eller dårligere sammenlignet med resultaterne fra tidligere år.

Hver enkelt skole har kun adgang til egne resultater, men kan sammenligne sig med landsgennemsnittet og vurdere, om skolen klarer sig godt eller skidt i de enkelte fag. Kommunerne får desuden en oversigt over resultaterne for kommunens skoler. Kommunerne skal bruge oversigten til at vurdere, om der er behov for at styrke indsatsen på bestemte skoler.

Læs mere om Folkeskolens Nationale Overgangstest på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Se bilag 3.17 Nødundervisning med politisk beslutning om at søge dispensation for deltagelse i Nationale test 2021. Ansøgningen blev ikke bevilget.

Retur til bilag 3.09 Læsetest og Folkeskolens Nationale Overgangstest