3.09.02 Nationale test

Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der – ligesom folkeskolens prøver – kan evaluere på tværs af landet.

Resultater fra de nationale test offentliggøres ikke.

Det følger af vejledningen om anvendelsen af de nationale test, at de konkrete resultater fra testene er fortrolige og ikke må offentliggøres. Det er således kun tilladt at offentliggøre, om kommunen eller enkelte skoler indfrier de nationale måltal. Det er også tilladt at offentliggøre, om kommunens eller enkelte skolers resultater er blevet bedre eller dårligere sammenlignet med resultaterne fra tidligere år.

Hver enkelt skole har kun adgang til egne resultater, men kan sammenligne sig med landsgennemsnittet og vurdere, om skolen klarer sig godt eller skidt i de enkelte fag. Kommunerne får desuden en oversigt over resultaterne for kommunens skoler. Kommunerne skal bruge oversigten til at vurdere, om der er behov for at styrke indsatsen på bestemte skoler. Denne oversigt kan som nævnt ikke offentliggøres, men den tilgår byrådets medlemmer som et særskilt bilag på den lukkede dagsorden i forbindelse med byrådsbehandlingen af kommunens kvalitetsrapport.

Læs mere om de nationale test på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Se bilag 3.17 Nødundervisning med politisk beslutning om at søge dispensation for deltagelse i Nationale test 2021. Ansøgningen blev ikke bevilget.

Retur til bilag 3.09 Læsetest og Nationale test