3.09.01 Læsetest

I Silkeborg Kommune gennemføres læsetest på 1. og 2. årgang, og resultaterne offentliggøres i kvalitetsrapporten.

I Silkeborg Kommune gennemføres læsetest på 1. og 2. årgang, hvor en af kommunens læsekonsulenter deltager i en læsekonference på skolen. Læseresultaterne offentliggøres samlet som en del af Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport og skolevis i skolernes egne kvalitetsrapporter.

Skolechefen tildeler i den sammenhæng kommunens læsekonsulenter en generel adgang til resultaterne fra de nationale test inden for læseområdet. Læsekonsulenten orienterer skolelederen, når denne rettighed bringes i anvendelse forud for 2. årgangs læsekonference.

(Læse)konsulenters øvrige adgang til testresultater aftales konkret med skolelederen.

Se Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport

Læs mere om kvalitetsrapporten og se skolernes egne kvalitetsrapporter i bilag 1.09

Retur til bilag 3.09 Læsetest og Nationale test