Læsetest

I Silkeborg Kommune gennemføres læsetest på 1. og 2. årgang, hvor en af kommunens læsekonsulenter deltager i en læsekonference på skolen. Læseresultaterne offentliggøres samlet som en del af Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport og skolevis i skolernes egne kvalitetsrapporter, se bilag 1.09.

Skolechefen tildeler i den sammenhæng kommunens læsekonsulenter en generel adgang til resultaterne fra de nationale test inden for læseområdet. Læsekonsulenten orienterer skolelederen, når denne rettighed bringes i anvendelse forud for 2. årgangs læsekonference.

(Læse)konsulenters øvrige adgang til testresultater aftales konkret med skolelederen.

Nationale test

Resultater fra de nationale test offentliggøres ikke. Det følger af vejledningen om anvendelsen af de nationale test, at de konkrete resultater fra testene er fortrolige og ikke må offentliggøres. Det er således kun tilladt at offentliggøre, om kommunen eller enkelte skoler indfrier de nationale måltal. Det er også tilladt at offentliggøre, om kommunens eller enkelte skolers resultater er blevet bedre eller dårligere sammenlignet med resultaterne fra tidligere år.

Hver enkelt skole har kun adgang til egne resultater, men kan sammenligne sig med landsgennemsnittet og vurdere, om skolen klarer sig godt eller skidt i de enkelte fag. Kommunerne får desuden en oversigt over resultaterne for kommunens skoler. Kommunerne skal bruge oversigten til at vurdere, om der er behov for at styrke indsatsen på bestemte skoler. Denne oversigt kan som nævnt ikke offentliggøres, men den tilgår byrådets medlemmer som et særskilt bilag på den lukkede dagsorden i forbindelse med byrådsbehandlingen af kommunens kvalitetsrapport.