3.09 Læsetest og Nationale test

Her er samlet informationer om test på skoleområdet

Dette bilag er opdelt i to underbilag:

3.09.01 Læsetest

3.09.02 Nationale test