3.08 Elevfravær og undtagelser for normal undervisning

Her er beskrevet regler og praksis i forbindelse med elevers fravær eller tilbud om reduceret skema, eneundervisning eller sygeundervisning

Dette bilag er inddelt i fire underbilag:

3.08.01 Retningslinjer om notering og registrering af fravær fra folkeskolens undervisning

3.08.02 Retningslinjer i forbindelse med tilladt fravær/dispensationer for skoledagens længde/reduceret skema for enkeltelever

3.08.03 Retningslinjer for etablering af eneundervisning

3.08.04 Regler for sygeundervisning (folkeskoler og frie grundskoler)

Bilagene skal understøtte forældre og skolernes ledelse til at kende til og handle efter de lovgivningsmæssige forpligtigelser og ud fra en ensartet praksis i Silkeborg Kommunes skolevæsen.

Ved hvert underbilag redegøres for de lovgivningsmæssige forpligtigelser i en boks til højre. 

Der er taget afsæt i Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne og Ungepolitik, Lærings- og trivselspolitikken og Mindset for inklusion.