Skolestart

Som udgangspunkt skal alle børn starte i almindelig klasse på distriktsskolen i august det år, hvor de fylder 6 år.

Se bilag 2.03 om optagelse af elever.

Læs på Silkeborg Kommunes hjemmeside om skolestart, indskrivning og skoleskift.

Støtte til skolestart

Det er på skoleområdet ligesom for dagtilbudsområdet sådan, at alle ressourcer er lagt ud decentralt. Det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvaret for fordelingen af ressourcer til børn i udsatte positioner. Dette betyder, at dagtilbuddet ikke skal søge resurser til skolestartere. Dagtilbuddets opgave er at få lavet en god overlevering til skolen, hvor barnets behov beskrives. Det er så op til skolen at vurdere, hvordan den vil løse opgaven.

Dagtilbuddet har ingen mulighed for at søge støtte gennem PPL eller andre centrale instanser.