Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 19 stk. 2 og 3 samt § 30 a samt Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre (BEK nr. 687) af 20. juni 2014.

Skolens pædagogiske læringscenter (der tidligere hed skolebiblioteket) spiller en central rolle i skolens hverdag. De pædagogiske læringscentre skal udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisningen, og de skal støtte og inspirere skolens medarbejdere. Læs Undervisningsministeriets informationsside om pædagogiske læringscentre med links til love, regler og vejledninger.