3.05.02 Bring Your Own Device (BYOD) inkl. forsikring

I Silkeborg Kommune har vi valgt, at børnene skal kunne medbringe deres eget udstyr i skolerne og anvende det i undervisningen - også kaldet Bring Your Own Device (BYOD)

Silkeborg Kommune opfordrer til BYOD på skolerne, men skolen har et ansvar for, at personligt, tidssvarende udstyr kan stilles til rådighed for de børn, som ikke selv kan medbringe udstyr.​

BYOD og forsikring

  • Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen: Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.
  • Hvis et barn benytter eget digitalt udstyr: Det er valgfrit, om et barn vil benytte sit eget udstyr i forbindelse med undervisningen. Når barnet har valgt at benytte personligt digitalt udstyr, har skolen umiddelbart intet erstatningsansvar. Det betyder, at det som udgangspunkt er forældrenes indbo- eller familieforsikring, som skal dække, hvis barnet beskadiger eller mister udstyret.
  • Hvis et barn gør skade på andre børns digitale udstyr: Hvis et barn gør skade på et andet barns udstyr, er det et forhold mellem parterne selv. Parterne skal dermed selv anmelde skaden til eget forsikringsselskab.

Ifølge retspraksis kan skolen kun pålægges et erstatningsansvar, hvis en skade er sket som følge af en forsømmelse fra skolens side.