3.05 IT - GDPR, BYOD, Chromebooks og Google Workspace

Her er samlet en række informationer, som er relevante for forældre m.fl. vedr. IT i folkeskolen, i nogle underbilag

Dette bilag er opdelt i fire underbilag, og herunder er nævnt de politiske beslutninger vedr. IT

Politiske beslutninger vedr. IT

For at understøtte de nye krav til IT i undervisningen ønsker Silkeborg Kommune fremadrettet at tilstræbe, at der på 4.–9. klassetrin er en IT-enhed pr. elev.
Overbygningsskoler har satset kraftigt på at skabe læringsmiljøer, hvor hver elev har en computer. Dette opnås dels ved, at eleverne selv medbringer udstyr (BYOD, Bring Your Own Device), dels ved supplement med skolens udstyr.
På mellemtrin og indskoling har skolerne fortrinsvis stillet IT-udstyr til rådighed for elevernes læring, hvor flere klasser deles om IT-udstyret. Nogle få skoler har forsøgt sig med BYOD på disse årgange, hvilket generelt ikke har været en stor succes, ifølge evalueringen.
For at understøtte behovet for IT-udstyr til udlån, primært på 4.–6. klassetrin, indkøbes Chromebooks for et samlet beløb på 5,5 mio. kr.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. april, 3. maj, 9. august og 6. september 2016 

​Se i øvrigt beslutninger i bilag 1.05 Strategier og projekter på skoleområdet. Der arbejdes på en ny og tidssvarende IT-strategi.