3.04.03 Læseplaner

Silkeborg Kommunes skoler følger de centrale læseplaner, Fælles Mål, som findes under de enkelte fag på EMU Danmarks Læringsportal.

Silkeborg Kommunes skoler følger de centrale læseplaner, Fælles Mål, som findes under de enkelte fag på EMU Danmarks Læringsportal. Det er ministerielt udarbejdede nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Læs Fælles Mål på EMU Danmarks Læringsportal

Læseplanerne uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Ministeriet udstikker vejledende læseplaner, som skal godkendes af byrådet. Skolernes eventuelle lokale læseplaner skal beskrive udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål.

Se Silkeborg Kommunes lokale læseplaner vedr. flere af de obligatoriske emner.