3.04 Portaler til læring, kommunikation og læseplaner

Dette bilag omhandler især de tiltag, der er sat i værk på baggrund af Brugerportalsinitiativet. Bilaget er opdelt i tre - og den sidste del vedrører læseplaner generelt.

Dette bilag er opdelt i tre underbilag. De to bilag om læringsplatformen Meebook og kommunikationsplatformen Aula indeholder forældrekommunikation på flere sprog.

3.04.01 Læringsplatformen Meebook

3.04.02 Kommunikationsplatformen Aula

3.04.03 Læseplaner

Læs mere om det landsdækkende Brugerportalsinitiativ på KL's hjemmeside