Skolernes læringsplatform Meebook

Som en del af det landsdækkende Brugerportalsinitiativ har alle kommuner skullet vælge en læringsplatform, og i Silkeborg Kommune er læringsplatformen Meebook blevet valgt.
Meebook er det pædagogiske personales digitale værktøj til at håndtere planlægning, afvikling og evaluering af læringsscenarier i forbindelse med den enkelte elevs læring. Det er således, det pædagogiske personales basisværktøj til styring af deres daglige praksis. 
Værktøjet er også tænkt som det sted, hvor forældrene kan følge den enkelte elevs læringsprogression gennem en dialog med skolen.
Besluttet efter udbud og brugerrådgivning: Skolechefen den 30. marts 2016

God undervisning understøttet af læringsplatformen

er et projekt, som blev igangsat i foråret 2018. Formålet er at støtte skolerne i at arbejde med platformen med udgangspunkt i didaktik fremfor teknik. Det gøres ved at sætte fokus på god undervisning og de fagprofessionelles samarbejde (bl.a. med udgangspunkt i professionel kapital). Projektet gennemføres i perioden 2018-juni 2019.

Forslag til struktur i "hjemmeskolen" i specielle situationer (Corona-lukning marts-april 2020), se kommunens hjemmeside.

Forældrevejledninger vedr. UNI-login til brug for Meebook (og Aula)

Forældrevejledning til (UNI)login på Meebook er oversat til syv forskellige sprog. Det er en god idé at få alle forældre uanset nationalitet til at logge på Meebook. Forældrene genererer nemlig et UNI-Login første gang, de logger på Meebook. Således er alle forældre klar til at logge ind på Aula, når Aula frigives pr. august 2019.
Orientering den 31. august 2018

  • Dansk (Sådan opretter du dig som bruger i Meebook)
  • Arabisk 
  • Engelsk (Parent's guide - How to create your UNI-login for the first time)
  • Polsk (Poradnik dla rodziców - jak stworzyć swój login w UNI po razpierwszy)
  • Rumænsk (Indrumar pentru parinti – in felul acesta activati UNI-login)
  • Somalisk (Tilmaamaha waalidka – sidan ayaa u furanaysaa UNI-login marka kuugu horaysa)
  • Tegrini
  • Tyrkisk (İlk UNI-login girişinizi nasıl yapacaksınız - veliler için hazırlanmış rehberdir)

Aula

Nyt system til kommunikation mellem skole og hjem pr. 21. oktober 2019, læs mere om systemet på aulainfo.dk's forældreguide.
Her er et informationsbrev fra Silkeborg Kommune til forældrene:

Se i øvrigt beslutninger vedr. kommunikationen mellem skole og hjem i bilag 1.16 Skolernes kommunikation og hjemmesider.

Læseplaner 

Silkeborg Kommunes skoler følger de centrale læseplaner, Fælles Mål, som findes under de enkelte fag på EMU Danmarks Læringsportal. Det er ministerielt udarbejdede nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Læseplanerne uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Ministeriet udstikker vejledende læseplaner, som skal godkendes af byrådet. Skolernes læseplaner skal beskrive udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål. 

Silkeborg Kommune har lokale læseplaner vedr. flere af de obligatoriske emner, de findes på skoleudvikling.silkeborg.dk.