3.03 Fagene, herunder valgfag

Læs mere om fagene generelt, om valgfag, om fransk/andre fremmedsprog, om det obligatoriske emne seksualundervisning samt om "Alle børn cykler" og førstehjælp

Valgfag

Der opereres med obligatorisk valgfag til 7. og 8. årgang (60/120 timer) og et udbud til 9. årgang.

Læs mere om Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for valgfag.

Kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken

Kompetencen til at godkende nye valgfag som forsøgsordning eller som permanent tilbud på den enkelte skole delegeres til skolechefen. For at sikre kvaliteten af valgfagstilbuddet i forbindelse med udbud af nye valgfag skal skolerne følge Undervisningsministeriets retningslinjer for etablering af nye valgfag.

Besluttet: Byrådet den 28. august 2017

Se notat, Valgfag og procedure for godkendelse, samt Skabelon til godkendelse af valgfag, fra 2017, i skolehåndbogen.

Fransk og andre fremmedsprog

Børne- og Ungeudvalget kan give tilladelse til, at skolerne, efter at have søgt tilladelse i udvalget, kan tilbyde fransk og andre fremmedsprog fra 5. klasse.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2013

Status i skoleåret 2022/23: Der er ingen folkeskoler, der udbyder fransk!

Obligatoriske emner

Kvalitet i seksualundervisningen i samarbejde med Sundhedsplejen

Supplerende vejledning til læseplan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er godkendt

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 28. maj 2013 og den 7. april 2015.

Andre emner

Cyklistforbundets børnecyklingkampagne ”Alle Børn Cykler”

Link til Cyklistforbundets børnecyklingkampagne ”Alle Børn Cykler”

Cyklistforbundet har siden 2002 arrangeret den årlige børnecyklingkampagne ”Alle Børn Cykler”, som er landets største børnemotionskampagne. Kampagnen, som køres i samarbejde med Novo Nordisk og Jyske Bank, henvender sig til skoler over hele landet.

Der er tale om et frivilligt og gratis set-up for skolerne, hvor der er lagt op til, at alle klassetrin kan deltage.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 6. december 2021

Førstehjælp i folkeskolen

Førstehjælp er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligatoriske emne færdselslære. Herudover skal førstehjælp også indgå i folkeskolens idrætsundervisning.

Læs om de nuværende muligheder for at rekvirere førstehjælpskurser på skolerne, til både medarbejdere og elever

På baggrund af opfordring fra Silkeborg Ungebyråd og drøftelse i udvalget om hjertestartere og førstehjælpskurser i folkeskolerne undersøgte skolechefen i 2017 muligheden for at opsætte hjertestarter på skolerne og afholde kurser for medarbejdere og elever i overbygningen. Der blev afsat 350.000 kr. fra Skoleafdelingens centrale pulje til at opsætte hjertestartere på skolerne, og der blev i 2017-2019 afsat 1.250 mio. kr. fra omstillingspuljen til kurser i livreddende førstehjælp til samtlige medarbejdere og elever i overbygningen.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2017