3.02.02 Højere elevtal i grundskolens klasser

Skolechefen bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade et højere elevtal i grundskolens klasser end 28, dog ikke over 30.

Folkeskolelovens § 17 giver Byrådet mulighed for i særlige tilfælde at tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Skolechefen bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade et højere elevtal i grundskolens klasser end 28, dog ikke over 30. Skoler, der ønsker at benytte muligheden for i særlige tilfælde at have et højere elevtal en 28 elever, indsender en ansøgning til Skoleafdelingen med begrundelse, beskrivelse af formål samt evaluering af forløbene med klassestørrelser på op til 30 elever.

Bemyndigelsen er indskrevet i bilag 1.12.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. juni 2014