3.02 Timetal for fag og elever

Læs mere om elevtal i grundskolens klasser, undervisning i aldersintegrerede klasser samt understøttende undervisning og afkortning af skoledagens længde