Bilag 3: Undervisningens ordning, almenområdet

Bilag 3 handler om undervisningens ordning på hele det almene område

3.01 Tildeling af ressourcer til undervisning

3.02 Timetal for fag og elever

3.03 Fagene, herunder valgfag

3.04 Læringsplatform

3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GDPR og Google Suite for Education

3.06 Pædagogiske læringscentre

3.07 Skolestart

3.08 Elevfravær

3.09 Test og evaluering

3.10 Svømmeundervisning, badning, sejlads og transport m.m.

3.11 Konfirmationsforberedelse

3.12 Lejrskoleordning

3.13 Uddannelses- og erhvervsorientering

3.14 Folkeskolens Prøver

3.15 Ferieplan

3.16 Undervisning i fritiden

3.17 Nødundervisning (COVID-19)

Hele det fælles bilag 3 er gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra underbilagene om skolestart, konfirmationsforberedelse, lejrskoleordning og undervisning i fritiden.

Læs mere i Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed, som er placeret under Silkeborg Ungdomsskoles styrelsesvedtægt.

Støtte til skolerne i forbindelse med administration og undervisning

Til at løse de forskellige opgaver i relation til skolernes administration har Skoleafdelingen en personalegruppe bestående af administrative medarbejdere og konsulenter, inkl. SSP (Sekretariatet). Til at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber, gennem tværfaglige indsatser så tidligt som muligt, har Skoleafdelingen enkelte pædagogiske konsulenter samt psykologer, læringsvejledere og tale-/hørekonsulenter tilknyttet Pædagogisk Praksis og Læring (PPL).

Læs mere om Skoleafdelingens sektioner

Læs mere i bilag 2.09 om SSP

Skolebestyrelsens kompetence vedr. ressourcer

Skolebestyrelsen fastsætter efter skolelederens indstilling principperne for anvendelsen af de samlede ressourcer for de enkelte klasser/årgange under iagttagelse af den samlede tildeling af undervisningstimer til skolen, Folkeskolelovens § 16 om elevernes undervisningstid samt fælles kommunale ordninger.