2.12.03 Bygningsstrategien Skolens rum

Fremtidens læringsmiljøer - eksperimenter og udvikling gennem lokale forsøgsmiljøer i 2018-2020 på baggrund af rapporten "Vi drømmer om en skole med færre stole", uddybet med perspektiv, baggrund, beskrivelse og manual.

Se materialet om Fremtidens læringsmiljøer på skoleudvikling.silkeborg.dk 

Orientering om etablering af eksperimenterende læringsmiljøer på 3 skoler. Der er udarbejdet materiale og prototypeprodukt for de tre skoler, som er klar til at blive iværksat. Der gennemføres i 2018-19 eksperimenter med udvikling af fremtidige læringsmiljøer på følgende tre skoler: Funder-Kragelund Skole, Dybkærskolen og Vestre Skole.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. oktober 2018 

Orientering om fremtidens læringsmiljøer. Børne- og Ungeudvalget bemærker, at de involverende processer primært bør gennemføres i forbindelse med konkrete anlægsprojekter.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018 

Bygningsstrategien ”Skolens rum” operationaliseres ved at udarbejde en overordnet "Arbejdsplan for Skolens rum", der fremadrettet anvendes i forbindelse med al modernisering og nybyggeri på skoleområdet.
Formålet med arbejdsplanen er at kvalificere grundlaget for at træffe beslutninger om udviklingen af skolens rum lokalt på den enkelte skole og centralt i forbindelse med politiske beslutninger og prioriteringer.
Arbejdsplanen godkendes. Stillingtagen til evt. igangsættelse af forberedende byggeprocesser på et antal skoler afventer byrådets beslutning om fremtidig skolestruktur.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2016

Se den overordnede "Arbejdsplan for Skolens rum" (pdf)

På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 4. november 2014 blev det besluttet, at skolechefen skulle iværksætte et arbejde, der skulle føre til udarbejdelse af en strategi for modernisering og udbygning af de fysiske rammer på skoler og i fritidstilbud. Strategien skal sikre, at bygningerne ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, men også løbende udvikles til motiverende lærings- og trivselsrum.

Bygningsstrategien Skolens Rum - rapporten ”Vi drømmer om en skole med færre stole" (pdf)

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. januar 2016