2.12.02 Skolelokaler og arrangementer

Retningslinjer for lån af skolelokaler, fælles for alle folkeskoler. Skolerne beslutter selv retningslinjer for udlån til interne skolearrangementer.

Retningslinjer for lån af skolelokaler, gældende pr. 1. oktober 2018.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018

Har du brug for at låne et skolelokale til brug for din forenings aktiviteter, kan du låne klasse- og faglokaler gennem Fritidsportalen.

Læs mere på Kultur- og Borgerserviceafdelingens hjemmeside.

Skolen beslutter retningslinjer for udlån til interne skolearrangementer.