2.12.02 Skolelokaler og arrangementer

Retningslinjer for lån af skolelokaler, fælles for alle folkeskoler. Skolerne beslutter selv retningslinjer for udlån til interne skolearrangementer.

Retningslinjer for lån af skolelokaler, gældende pr. 1. oktober 2018.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018

Lån af skolelokale til foreningsaktiviteter

Har du brug for at låne et skolelokale til brug for din forenings aktiviteter, kan du låne klasse- og faglokaler gennem Fritidsportalen.

Læs mere om lån af skolelokaler til brug for foreninger på Kultur- og Borgerserviceafdelingens hjemmeside

Lån af skolelokale til skolearrangementer og overnatning

Skolen beslutter retningslinjer for udlån af skolelokaler (ikke haller/sale) til interne skolearrangementer.

Ved overnatning skal "Trin 3: Anmeld overnatning i forhold til brandsikkerhed" altid gennemføres, uanset skolens egne retningslinjer for udlån.

Læs mere om overnatning i skolelokaler, sale og haller på Kultur- og Borgerserviceafdelingens hjemmeside.