2.12.01 Bygningsadministration

Overordnet om administration af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune

Orientering om kortlægning af indeklimaet i folkeskolerne

Silkeborg Kommune har i 2019 modtaget støtte fra Realdania til udarbejdelse af en strategisk plan til forbedring af indeklimaet i kommunens folkeskoler. Midlerne er anvendt til udvikling af et nyt værktøj, som kan kortlægge indeklimaet i undervisningslokaler med en enkel og effektiv tilgang. Ejendomme har præsenteret et samlet overblik over tilstanden i alle skolerne.
​Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 26. november 2020

Orientering om procedure for ændring af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018 

Der er pr. 1. august 2012 indført Fælles Ejendomsdrift af alle kommunale bygninger.
Status: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2013