2.12 Skolebygninger

Bilaget omhandler om bygningsadministration, brug af skolelokaler til arrangementer samt bygningsstrategien Skolens Rum